Førdepakken - Nye torg, fortau, sykkelveier og nye kryssløsninger E39

Sammen med vår forhandler i Førde, leverer vi mørtlene til monteringen av steindekker gjennom BETO naturSYSTEMET. 
naturSYSTEMET består av BETO naturSETTE-D, BETO naturHEFT og BETO naturFUG. Produktene bidrar til at steindekkene skal få et optimalt livsløp med begrensede vedlikeholdskostnader.  
Du kan lese mer om prosjektet HER