Referanseprosjekter

Torvet i Trondheim - naturSYSTEMET

Torvet i Trondheim - naturSYSTEMET

I forkant av byggingen ble det etablert et testfelt med ulike oppbygninger i samarbeide med SINTEF. Konklusjonen var at permeabel bunden løsning under sk...

Kjøresterk Fontene - naturSYSTEMET

Kjøresterk Fontene - naturSYSTEMET

Gjøvik kommune ønsket en kjøresterk løsning for montering av fonteneanlegget som var trinn 2 i lekeparken.
BETO vanngjennomtrengelig ...

Prøvefelt Alta skifer - naturSYSTEMET

Prøvefelt Alta skifer - naturSYSTEMET

I prosjektet SkiferSolid ble det høsten 2020 etablert et testfelt i Alta. Ti delfelt med varierende plateformat/-tykkelse, bærelag, settelag og fug...

Nye nasjonalmuseet - naturSYSTEMET

Nye nasjonalmuseet - naturSYSTEMET

Nye nasjonalmuseet i Oslo er et signalbygg som åpner dørene i 2022. Utearealet på inneplassen er 2500 kvm stort med vannbåren varme und...

Storgata i Oslo - naturSYSTEMET

Storgata i Oslo - naturSYSTEMET

Prosjektet er en total rehabilitering med nye trikkespor, vareleveringslommer og fortau i Storgata i Oslo.
Utførende er på totlentreprise er NCC med...

Opphøyd kryss - naturSYSTEMET

Opphøyd kryss - naturSYSTEMET

Lillehammer kommune ønsket å erstatte asfalten i krysset med overganger av granittheller.
BETO naturSYSTEMET ble valgt fordi de ønsket en bun...

Opphøyd gangfelt  - naturSYSTEMET

Opphøyd gangfelt - naturSYSTEMET

Videoen gir en oversikt på montering av storgatestein til et opphøyd gangfelt i Brumunddal. Bygget med naturSYSTEMET.
12 cm BETO naturSETTE-D som pe...

Flerbruksgate Porsgrunn - naturSYSTEMET

Flerbruksgate Porsgrunn - naturSYSTEMET

Videoen viser ombyggingen av Storgata til flerbruksgate og inngår i bypakken Grenland. Det ble valgt et romlefelt i midten av gaten med storgatestein. Det...

Rundkjøring granittheller - naturSYSTEMET

Rundkjøring granittheller - naturSYSTEMET

Montering av overkjørbart areal på ny rundkjøring i Bergen etter de nye kravtabellene i N200, oktober 2020. Bærelag av drensbetong DB1...

Trafikksikringstiltak - naturSYSTEMET

Trafikksikringstiltak - naturSYSTEMET

Trafikksikringstiltak under utførelse med BETO naturSYSTEMET, BETO naturSETTE-D, vanngjennomtrengelig settemørtel og BETO naturFUG, hurtigherdende...

Refuging granitt - BETO REHABfug

Refuging granitt - BETO REHABfug

Universitetet i Bergen, ønsket enkelt å kunne rehabilitere eldre delvis ødelgte sementfuger på granittdekket og kantstein. Valget falt...

Rehabilitering naturstein - BETO DRENSfug

Rehabilitering naturstein - BETO DRENSfug

Årdal kommune ønsket å frigjøre resurser for annet en gjentakende ugressfjerning fra fugene i steindekker.
Løsningen er toppfugi...

Rehabilitering gatestein - BETO 2KOMPfug

Rehabilitering gatestein - BETO 2KOMPfug

Herøy kommune ønsket å rehabilitere steindekker økonomisk men varig. Derfor valgte de BETO 2KOMPfug.
Enkel stående fugeprosess m...

Skifer montert med BETO naturSYSTEMET

Skifer montert med BETO naturSYSTEMET

Borettslaget ønsket et pent dekke med varmekabler og fuger som ikke samlet vann. Løsningen ble å montere skiferen direkte på et bæ...

Brostein på nett -  BETO naturSYSTEMET

Brostein på nett - BETO naturSYSTEMET

Kunden ønsket å løse fuktproblem inntill huset samtidig etablere et pent uterom.
Løsningen ble å montere brostein på nett ...