Referanseprosjekter

naturSYSTEMET rehabilitering granittdekke

naturSYSTEMET rehabilitering granittdekke

Et større område i gågata var særlig utsatt for vareleveringer. Granitthellene hadde forskjøvet seg, ble løse og knakk.
Lø...

Refuging Bragernes Torg, Drammen

Refuging Bragernes Torg, Drammen

Kommunen ønsket å etterfylle fugene uten senere etterfyllinger og uten sjenanse for publikum. Løsningen ble BETO 2KOMPfug!

BETO REHABfug

BETO REHABfug

Porsgrunn kommune via utførende anleggsgartner ønsket kosteffektivt å refuge storgatestein på Brevik Torg.
Valget falt på BETO RE...

Rehabilitering gatestein - BETO 2KOMPfug

Rehabilitering gatestein - BETO 2KOMPfug

Herøy kommune ønsket å rehabilitere steindekker økonomisk men varig. Derfor valgte de BETO 2KOMPfug.
Enkel stående fugeprosess m...

Refuging granitt - BETO REHABfug

Refuging granitt - BETO REHABfug

Universitetet i Bergen, ønsket enkelt å kunne rehabilitere eldre delvis ødelgte sementfuger på granittdekket og kantstein. Valget falt...

Rehabilitering naturstein - BETO DRENSfug

Rehabilitering naturstein - BETO DRENSfug

Årdal kommune ønsket å frigjøre resurser for annet en gjentakende ugressfjerning fra fugene i steindekker.
Løsningen er toppfugi...

Prosjekt med naturSYSTEMET

Prosjekt med naturSYSTEMET

Betomur leverte mørtlene fra naturSYSTEMET til monteringen av naturstein til Franklintorget som ble ferdigstilt 01.09.2022. BETO naturSETTE-D, BETO natur...

Torvet i Trondheim - naturSYSTEMET

Torvet i Trondheim - naturSYSTEMET

I forkant av byggingen ble det etablert et testfelt med ulike oppbygninger i samarbeide med SINTEF. Konklusjonen var at permeabel bunden løsning under sk...

Nye nasjonalmuseet - naturSYSTEMET

Nye nasjonalmuseet - naturSYSTEMET

Nye nasjonalmuseet i Oslo er et signalbygg som åpner dørene i 2022. Utearealet på inneplassen er 2500 kvm stort med vannbåren varme und...

Opphøyd kryss - naturSYSTEMET

Opphøyd kryss - naturSYSTEMET

Lillehammer kommune ønsket å erstatte asfalten i krysset med overganger av granittheller.
BETO naturSYSTEMET ble valgt fordi de ønsket en bun...

Opphøyd gangfelt  - naturSYSTEMET

Opphøyd gangfelt - naturSYSTEMET

Videoen gir en oversikt på montering av storgatestein til et opphøyd gangfelt i Brumunddal. Bygget med naturSYSTEMET.
12 cm BETO naturSETTE-D som pe...

Rundkjøring granittheller - naturSYSTEMET

Rundkjøring granittheller - naturSYSTEMET

Montering av overkjørbart areal på ny rundkjøring i Bergen etter de nye kravtabellene i N200, oktober 2020. Bærelag av drensbetong DB1...

Storgata i Oslo - naturSYSTEMET

Storgata i Oslo - naturSYSTEMET

Prosjektet er en total rehabilitering med nye trikkespor, vareleveringslommer og fortau i Storgata i Oslo.
Utførende er på totlentreprise er NCC med...

Flerbruksgate Porsgrunn - naturSYSTEMET

Flerbruksgate Porsgrunn - naturSYSTEMET

Videoen viser ombyggingen av Storgata til flerbruksgate og inngår i bypakken Grenland. Det ble valgt et romlefelt i midten av gaten med storgatestein. Det...

Trafikksikringstiltak - naturSYSTEMET

Trafikksikringstiltak - naturSYSTEMET

Trafikksikringstiltak under utførelse med BETO naturSYSTEMET, BETO naturSETTE-D, vanngjennomtrengelig settemørtel og BETO naturFUG, hurtigherdende...

Skifer montert med BETO naturSYSTEMET

Skifer montert med BETO naturSYSTEMET

Borettslaget ønsket et pent dekke med varmekabler og fuger som ikke samlet vann. Løsningen ble å montere skiferen direkte på et bæ...

Etablering av uterom med Altaskifer

Etablering av uterom med Altaskifer

Gamle skolen på Hille, Bakkasundet i Austevoll er bygget om til privatbolig. 200 kvm med kalibrert Altaskifer er blitt montert med BETO naturSYSTEMET.
5 cm...

Brostein på nett -  BETO naturSYSTEMET

Brostein på nett - BETO naturSYSTEMET

Kunden ønsket å løse fuktproblem inntill huset samtidig etablere et pent uterom.
Løsningen ble å montere brostein på nett ...

Kjøresterk Fontene - naturSYSTEMET

Kjøresterk Fontene - naturSYSTEMET

Gjøvik kommune ønsket en kjøresterk løsning for montering av fonteneanlegget som var trinn 2 i lekeparken.
BETO vanngjennomtrengelig ...

10 års ettersyn på granittdekke

10 års ettersyn på granittdekke

Granittdekket er 10 år gammelt og hadde litt skader på de sementbaserte fugene. Dette skyldes for lite bevegelsefuger under byggingen. Dekket ble pr...