Fagmiljø Førde

Fagmiljø er vår forhandler i regionen av våre produkter innen vei og uteområde.
Leverer alt innen granitt, skifer og betongprodukter til proff og privat marked.

Spesielt nevnes naturSYSTEMET, permeabelt (vanngjennomtrengelig) mørtelsytem for montering av naturstein.

Frostspreng og setningsskader blir historiske problem når disse benyttes!

Oppfyller også de strengeste kravtabeller i Statens Vegvesen sin håndbok N200 veibygging for permabel settemasse og sementbasert fugemasse.

Under mottoet "Litt meir en du trur" lagerfører de også våre veksthemmende fugemasser til belegninstein m.m.

Kontakt Henning Bruland HER