Betomur AS

Betomur AS er en Faghandel innen byggevarer med opphav fra mur- og anleggsbransjen. Selskapet ble etablert i 1991 av lokale eiere fra Bergen, og har 30 års jubileum i 2021. Vi har vokst jevnt og kontrollert, med salg av produkter og verktøy til det offentlige og profesjonelle markedet.

Betomur fremstår som en breddeleverandør innenfor våre nisjer, med sterkt fokus på produktkunnskap, og med et ønske om å ha en aktiv rådgiverrolle både i planleggingsfasen og ved utførelse.

Våre kunder oppgir høy kompetanse, god kundeservice, bredt lagerført vareutvalg og rask levering når de skal begrunne hvorfor de samarbeider med Betomur.

Betomur har 4 fokusområder hvor vi stadig utvikler vår ekspertise:

BYGGEVARER (Marked: Vestlandet)
Betomur tilbyr et enestående utvalg av byggevarer og spesialprodukter, for kommuner, øvrig    offentlig forvaltning, murere, malere, vedlikeholdsselskaper, entreprenører og anleggs- gartnere i Bergensområdet. Våre medarbeidere har dybdekunnskap innenfor våre fokusområder, og bistår i valg av riktige produkter til dine behov/utfordringer.

Her får du både god rådgivning og produktene du trenger!

MUR- OG FASADEPRODUKTER (Marked: Vestlandet)
Betomur er forhandler av fasadesystemer fra flere markedsledende produsenter.         
Tegl, fasademaling, etterisolering, fasadeplater og komplette fasadesystemer for nybygg og rehabilitering.

Et utvidet samarbeidet med Mapei omfatter blant annet en ColorMap maskin. Dermed kan vi tilby murmaling, betongmaling og puss i en rekke farger, produsert og levert fra våre lokaler i Bergen.


Linoljemaling, Silikatmaling, Kalkmaling, Betongmaling og Tykkfilmsmaling.

VANNTETTING (Marked: Vestlandet).
Betomur har de beste alternativene for vanntetting innen fagområdene betong og fasade. Vi    lagerfører et utvalg av markedets beste produkter, både mørtelbasert, epoxy, polyuretan,    bitumen, membraner, «Waterstop» og injeksjon.

VEI- OG UTEOMRÅDER (Marked: Hele Norge)
Betomur har en rekke produkter til fuging, liming og setting av natur- og betongstein.

Beto naturSYSTEMET er spesialutviklet for dette, og produseres i Norge. Omfatter blant annet den unike permeable drensmørtelen naturSETTE-D, som gir lastfordeling og hindrer fremtidig frostsprengning. Våre produkter oppfyller kravene i N200 fra Vegdirektoratet

Videre har vi en unik reparasjonsasfalt, samt et komplett system av spesialprodukter for installasjon og rehabilitering av kummer og gategods.