I samarbeid med Sika nytt fagseminar tirsdag 14. mai.

Betomur inviterer i samarbeid med Sika til nytt fagseminar tirsdag 14. mai.

Seminaret retter seg mot byggherre, beskrivende konsulenter og entreprenører.

 

I godt samarbeid med Sika har vi denne gang fokusert på rep mørtler til broer, jernbane, bygg m.m., samt beskyttelse av betong i vannbehandlingsanlegg og oppdrettsanlegg.

Fra Sika Norge kommer Hans Kristian Knobel som i mange år har jobbet med utfordringer på disse fagområdene