NS3420-K Anleggsgartnerfaget er revidert

NS3420-K er oppdatert. Denne delen av NS3420 er revidert og gjeldende fra 01.01.2022. Standarden omfatter anleggsgartnerarbeider.

Tidligere ble det som regel benyttet tett bunden løsning, armert betongplate som bærelag/såle, jordfuktig betong eller sementbaserte limer og sementbaserte fuger til steindekker. I 2018, ble dette endret til at bærelaget og settemassen også skulle være vanngjennomtrengelig (permeabel) i SVV sin håndbok N200. Nå er dette også Norsk Standard.

Hva dette betyr i praksis for beskrivelser og krav på materialer til setting og fuging i bunden oppbygning kan du lese HER
Betomur har levert mørtler til steinsetting etter ny standard siden 2014, se utvalgte referanseprosjekter HER