Naturstein monteres med naturSYSTEMET

Utførende entreprenør forventer å begynne arbeide med naturstein rundt påske 2024. 
Les mer om prosjektet og se 3D video av den kommende gaten HER

Prosjektet legger vekt på FNs bærekraftsmål nr. 9 ved å bygge solid infrastruktur. Det som bygges skal være av en slik kvalitet at det varer mange år.

Permeabel bunden montering gir det lengst forventede livsløpet med minst mulig vedlikehold.

Mørtlene våre i naturSYSTEMET, BETO naturSETTE-D og BETO naturFUG,  blir til dette prosjektet produsert lokalt.