Tørket Sand 0-1mm - 25 kg.sekk

Varenr.:
1400135
Velegnet til bruk som fugesand, mørtelsand og blåsesand.

Dokumenter