SV - Tørket Sand 0,5-2mm - 25 kg.sekk

Varenr.:
1400128
SV - Skaffevare. Brukes som fugesand, mørtelsand og blåsesand.