SV - Tørket Sand 0-4 mm - 25 kg.sekk

Varenr.:
1400114
SV - Skaffevare. Brukes som fugesand, mørtelsand og blåsesand.

Dokumenter