natursteinkonferansen 2016

Betomur er foredragsholder
på årets natursteinkonferanse i Trondheim.
Denne arrangeres av Norsk Bergindustri og er den 3 i rekken.

Konferansen holdes i Trondheim 10 og 11 november.
Hovedtema i år er:  "Bærekraftig bruk av naturstein"
Betomur sine mørtler i naturSYSTEMET bidrar til gunstige livsløpskosnader!

 Program med påmelding

Les mer om naturSYSTEMET

Betomur sitt innleg