Referanser

Refuging granitt - BETO REHABfug

Refuging granitt - BETO REHABfug

Universitetet i Bergen, ønsket enkelt å kunne rehabilitere eldre delvis ødelgte sementfuger på granittdekket og kantstein. Valget falt...

Kjøresterk Fontene - naturSYSTEMET

Kjøresterk Fontene - naturSYSTEMET

Gjøvik kommune ønsket en kjøresterk løsning for montering av fonteneanlegget som var trinn 2 i lekeparken.
BETO vanngjennomtrengelig ...

Opphøyd kryss - naturSYSTEMET

Opphøyd kryss - naturSYSTEMET

Lillehammer kommune ønsket å erstatte asfalten i krysset med overganger av granittheller.
BETO naturSYSTEMET ble valgt fordi de ønsket en bun...

Opphøyd gangfelt  - naturSYSTEMET

Opphøyd gangfelt - naturSYSTEMET

Videoen gir en oversikt på montering av storgatestein til et opphøyd gangfelt i Brumunddal. Bygget med naturSYSTEMET.
12 cm BETO naturSETTE-D som pe...

Flerbruksgate Porsgrunn - naturSYSTEMET

Flerbruksgate Porsgrunn - naturSYSTEMET

Videoen viser ombyggingen av Storgata til flerbruksgate og inngår i bypakken Grenland. Det ble valgt et romlefelt i midten av gaten med storgatestein. Det...

Rundkjøring granittheller - naturSYSTEMET

Rundkjøring granittheller - naturSYSTEMET

Montering av overkjørbart areal på ny rundkjøring i Bergen etter de nye kravtabellene i N200, oktober 2020. Bærelag av drensbetong DB1...

Trafikksikringstiltak - naturSYSTEMET

Trafikksikringstiltak - naturSYSTEMET

Trafikksikringstiltak under utførelse med BETO naturSYSTEMET, BETO naturSETTE-D, vanngjennomtrengelig settemørtel og BETO naturFUG, hurtigherdende...

Prøvefelt Alta skifer - naturSYSTEMET

Prøvefelt Alta skifer - naturSYSTEMET

I prosjektet SkiferSolid ble det høsten 2020 etablert et testfelt i Alta. Ti delfelt med varierende plateformat/-tykkelse, bærelag, settelag og fug...

Nye nasjonalmuseet - naturSYSTEMET

Nye nasjonalmuseet - naturSYSTEMET

Nye nasjonalmuseet i Oslo er et signalbygg som åpner dørene i 2022. Utearealet på inneplassen er 2500 kvm stort med vannbåren varme und...

Torvet i Trondheim - naturSYSTEMET

Torvet i Trondheim - naturSYSTEMET

I forkant av byggingen ble det etablert et testfelt med ulike oppbygninger i samarbeide med SINTEF.
Konklusjonen var at permeabel bunden løsning under ski...

Storgata i Oslo - naturSYSTEMET

Storgata i Oslo - naturSYSTEMET

Prosjektet er en total rehabilitering med nye trikkespor, vareleveringslommer og fortau i Storgata i Oslo.
Utførende er på totlentreprise er NCC med...