10 års ettersyn på granittdekke

Granittdekket er 10 år gammelt og hadde litt skader på de sementbaserte fugene. Dette skyldes for lite bevegelsefuger under byggingen. Dekket ble presset ut mot kantstein og sidearealer. Uten tilstrekkelig eller feilplasserte bevelgefuger i dekket vil termiske spenninger kunne påvirke fugene og granittdekket negativt slik at skader kan oppstå over tid. Utearealet var på ca. 400 m2 totalt.

 

Det ble brukt 5 sekker BETO Flowpoint Eco Lys til etterfuging av granitthellene, 3 sekker BETO SANDfug som begelsefuger ut mot kantstein og 14 stk 600 ml sikaflex pølser med 30 mtr 13 mm bunnlist for å etablere nye bevegelsefuger.