SV - Leca Venti Røykinnføring Ø150

Varenr.:
1027542
SV = Skaffevare.
EAN
7057480103793