Ildfast mørtel Calde Trowel R40 SC - 20 kg.sekk

Varenr.:
1581030
Produktet Calde Trowel R 40 SC er en tørr ildfast mørtel som er tilsatt en andel ildfast sement og leveres i 20 kg sekk. Den skal kun tilsettes vann ved bruk. Sementen er tilsatt for at produktet skal få en hydraulisk binding og en viss styrke ved herding i romtemperatur. For å få maksimal styrke må produktet varmes opp til minst 1000 °C slik at keramisk binding oppnås. Maksimal anvendelsestemperatur for mørtelen er 1400 °C.