Nonset 400 - 25 kg.sekk

Varenr.:
1111310

Nonset 400

Ekspanderende mørtel for understøp og betongreparasjoner

Bruksområde:

· Konstruksjonsmessig gjenoppbygging av armerte betongbjelker og søyler

· Understopsarbeider og montering av betongelementer

· Understøpsarbeider ved montering av maskiner

· Understøpsarbeider av sviller og kranbaner

· Fuging av horisontale bevegelsesfrie fuger

 

Se datablad under for utfyllende informasjon.

For oppdatert HMS blad må man søke på EcoOnline. Trykk her for å søke.

EAN
7070211108379