Hey'di Steinlim Koks 25 kg.sekk

Varenr.:
1430413

Hey'di Steinlim benyttes til liming og fuging av heller, kantstein, naturstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Steinlim kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3 - 20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Hey'di Steinlim kan tilsettes sand, inntil 50 % av tørrvekten (0 - 2 mm). Temperatur må være over 0 °C.

Se PDB for utfyllende informasjon eller kontakt oss!

EAN
7054150002257

Dokumenter