HeyDi Proplan Multi NT fra 6-23 tonn

Varenr.:
1439952

Universal avrettingsmasse med god flyt - Fiberforsterket - Gir et plant underlag klart for de fleste belegninger - Lavalkalisk - Lave emisjonsnivåer - Normaltørkende - Egnet til innstøping av gulvvarme - For innendørs bruk - Meget lavt CO2-fotavtrykk

Hey'di Proplan® Multi NT er en normaltørkende sementbasert, fiberforsterket, selvutjevnende pumpbar avrettingsmasse til gulv. Hey'di Proplan® Multi NT kan legges i sjikttykkelser fra 6 mm til 60 mm. Hey'di Proplan® Multi NT er fuktskadestabilt, men egner seg ikke til å ligge i vedvarende fuktighet. Produktet har EPD godkjenning, er CE-merket og klasset som CT-C20-F5 i ht. EN 13813. Angitt minimum sjikttykkelse på 6 mm refererer til lokale høye punkter (mindre topper på underlaget). Anbefalt sjikttykkelse på større flater som er relativt plane er ca. 10-12 mm for et optimalt resultat.