HeyDi Murfix 300 ml.

Varenr.:
1430400

Vannbasert reparasjonsmørtel på patron

Hey’di Murfix er en vannbasert reparasjonsmørtel på patron. Hey’di Murfix benyttes til reparasjon av hull og sprekker i murverk og betong. Kan benyttes både ute og inne.
Se PDB for utfyllende informasjon eller kontakt oss!

Bruksområder:
Hey’di Murfix hefter til de fleste mineralske underlag som mur, betong og sement. Hey’di Murfix er etter herding både vær- og vannbestandig.
Kan både slipes og overmales. Fuger bør dimensjoneres slik at forholdet mellom fugebredde og fugedybde er 1: 1 opp til 10 mm, dog min. 5 mm. Hey’di Murfix egner seg ikke til bevegelsesfuger. Anvendelsestemperatur er fra +5 °C. Bør ikke anvendes i dirkete sollys.

 Forarbeid:
Overflaten må være ren, tørr, fritt for fett, støv og løse partikler for at maksimal vedheft skal oppnås.

EAN
7054150061414

Dokumenter

Filer