Revidert veihåndbok N200 15.07.2018

15 juli ble den "endelig" presentert!
Revidert veihåndbok N200, boken beskriver de krav som skal overholdes for bygging av offentlige veier i Norge. Du kan laste den ned HER

 

For Betomur betyr dette nå, at BETO naturSYSTEMET blir høyaktuellt i de neste årtier! Spesiellt for offentlige prosjekter til veibygging og trafikksikringprosjekter. ( Rundkjøringer, vegdelere, opphøyde gangfelt, busslommer, vannrenner med mer )

Samt plasser og torg som bygges opp med natursteinsdekker. Her er vi allerede leverandør til det nye skiferdekket på 10 000m2 i Trondheim som er under bygging.

Mørtlene ble utviklet nettopp for montering av naturstein i trafikkerte arealer og skulle kunne oppfyller disse reviderte kravene. Krav er satt til styrke og vanngjennomtrengelighet i mørtlene som benyttes til steindekker i N200.
Nå skal naturstein som monteres i en bunden sementbasert utførelse, være permeabel i bære og settelag.
Tradisjonel støpt og armert betongplate med jordfuktig B30 som settelag,
skal ikke lengre benyttes.