Vi deltar på kommune vegdagene i Kristiansand 03-05. juni

Dette blir den 20 i rekken til Norsk kommunalteknisk forening!
Program 4 og 5 juni:


Morsom velkomst video: