BETO naturSerien

BETOMUR introduserer nå et helt nytt system
for montering
av naturstein. Link til prosjektstudier

 

 

BETOMUR har introdusert et helt mørtelsystem for setting av naturstein.
For første gang kan du beregne/kalibrere tykkelsen på belegget
i forhold til forventet belastning, når du skal utforme et natursteinsbelegg.
Vår brosjyre finner du her: Brosjyre

Sammen danner produktene i naturSYSTEMET en massiv, enhetlig "plate"
bestående av bærelaget, settelag og fugemasse.
En slik løsning gir et belegg som er ca. 15 ganger sterkere enn f.eks. korning,
og kan dimensjoneres for å tåle forventet trafikkbelastning. (Se teknisk bilag nedenfor)

BETO naturSYSTEMET ble utviklet for å imøtekomme de allerede anbefalte
og forventede kommende krav til permeabilitet i natursteinsbelegg ifra juli 2018 i håndbok N200

Litt hjelp til deg som skal beskrive løsningen.     Artikkel i NLA

Vi har utviklet et eget veiledningshefte som gir deg god innsyn i de valg som skal fattes før oppstart.
Last ned her: Veilledningsheftet for setting av naturstein i trafikkerte områder.

BETOMUR AS tilbyr også et teknisk bilag som kan hjelpe deg med beregninger
av bla.a. bære- og settellaget. Last ned her: Teknisk bilag for beregninger av bla.a. bære og settelaget

Andre tips og anbefalinger: 
Veiledning for legging av skifer  Veiledning for legging av brostein på nett 
Setting og fuging av kantstein