2 korte video fra prosjekter i Oslo

Kort videopresentasjon av oppgradering Storgata i Oslo. Utførende er NCC Rail og Akershusgartneren. VIDEO

Kort videopresentasjon av Harbitz Alleén på Skøyen. Utførende er Veidekke Entreprenør AS. VIDEO