Komplette fasade-systemer


Weber Luftet Kledning
et system som passer for Vestlandet!
Anbefales på det våteste!

Link til FDV og HMS dokumentasjon

Video om Ventiguard

 

Ventilerte fasadesystemer er ideelt for norske forhold.
De er robuste, slagfaste og brannsikre og krever lite vedlikehold.

 

 Systemet er gjennomtestet og er benyttet på en rekke bygg på Vestlandet.
Kontakt oss for utfyllende informasjon/presentasjon og prising av dine fasade prosjekter!
Vår representant med ansvar for prosjekter, produktsjef, Terje Sørås,
når du på mobilnr.: 951 79 357 eller epost: terje@betomur.no

Kalkulasjons-verktøy 79 357

Monteringsanvisning

Isolasjon med ROCKWOOL ventilerte fasadesystemer

BETO STIXX Vario Dueskremmer

BETO dryppneser og avløpsrenner