PavePad 15mm betonghelle-kloss

Varenr.:
1948010
Et nytt system for helleklosser som gjør det svært enkelt å foreta presis nivåutligning ved legging av heller på f.eks. flate tak eller terrasser. Helleklossene er spesielt utformet til belegningsprosjekter hvor man ønsker å oppnå en belegning som er i vater, hvor overflater og underlag ikke er rett, men hvor bruk av tradisjonelle materialer som sand og grus ikke er egnet. Helleklossene leveres i ulike høyder fra 1,5 mm (Shim), 7,5 mm, 15 mm, 45 mm, 90 mm. Klossene har tenner/avstandskryss som sikrer riktig avstand mellom hellene. Ved å stable de ulike klossene oppå hverandre, oppnår man det perfekte nivå. Finjusteringen gjøres med 1,5 mm shim. PavePad gjør det mulig å justere høyden mellom tak/underlag og underkant helle fra 7,5 mm til 500 mm.
Se PDB for utfyllende info.

Dokumenter

Filer