Kalkmørtel 5: 0-4 1:2 Grov Rosa NHL - 25 kg.sk.

Varenr.:
1120040
Kalkmørtel til innvendig- og utvendig bruk. Kornstørrelse opp til 4 mm som gir en grov overflate.
NHL 5 er kalkmørtelen med høyest trykkfsthet, men likevell med "elastisk" en vsnlig sementmørtel.

Denne kan brukes i værharde strøk og fuktutsatte steder som sokler og sålebenker.
Bruksområder: Spekking av naturstein, puss mot bakken og puss på naturstein.

Dokumenter