BETO Fagseminar Oslo 16.02

Betomur hadde fagseminar på Thon Hotel Oslofjord 16.02

Vegdirektoratet stilte med 2 forelesere som informerte om
de nye krav i Vegvesenet sin håndbok N200 som gjelder fra iår.
Betomur presenterte utførte prosjekter med produkter ifølge de nye kravtabeller i N200
Invitasjonen HER