BETO naturFUG er valgt til fugene

Jans Hageservice har fått oppdrag av Bymiljøetaten i Bergen. De holder nå på å refuge et område av granittdekket utenfor Grieghallen.

BETO naturFUG gir sterke fuger som er enkle å utføre! Bland, svabre ned og vask! Herder etter kort tid!