Betomur ble Miljøfyrtårnsertifisert i januar 2021.

I dag, 28.10,21, fikk vi Miljøfyrtårndiplomet utdelt av Ordfører Rune Bakervik.

Sertifiseringen betyr at Betomur tar bærekraft på alvor og har oppfylt strenge krav til:
     arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk

Som kunde av Betomur bidrar du til en mer bærekraftig fremtid!!