SV - Limkasse 118mm (lettveggsbl.)

Varenr.:
1025684
SV = Skaffevare. Leca Limkasse er en limkasse for applisering av weber Blokklim ved liming av Leca Lettveggsblokker. Leca Limkasse er tilpasset blokker med bredde 88 og 118mm. (Til Leca Basicblokker og Leca Universalblokker brukes Leca Basic Mørtelkasser.) weber Blokklim er et sementbasert lim som er tilpasset bruk med limkasse. Limet blandes til en flytende konsistens. For anbefalt vannmengde til blanding se sekken eller tilhørende produktdatablad for weber Blokklim. Leca Limkasse har en åpne/lukkefunksjon som gjør det enkelt å fritt fra søl ved start og stopp.
EAN
7040021360007

Dokumenter