SV.Nonset 50FF - 25 kg.sekk

SV.Nonset 50FF - 25 kg.sekk
Varenr.
1111320

Kvantumsrabatt

Loading...

Ekspanderende sementbasert mørtel. Benyttes til forankring og gysing av fjellbolter, tynne
understøper, osv.

Nonset® er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 – 3 % før avbinding. Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer.
Frostfri typene (FF) inneholder også stoffer som bevirker at sementen herder og massen ikke virker sprengende selv ved temperaturer ned til – 25
oC.