SV - Confix Fin - 25 kg.sekk

SV - Confix Fin - 25 kg.sekk
Varenr.
1110112

Kvantumsrabatt

Loading...

SV = Skaffevare. Finkornet tørrmørtel spesielt beregnet til reparasjon, forsterking og vedlikehold av betong
i tynne sjikt der fasthet, lavt svinn og tetthet er avgjørende.

BRUKSOMRÅDE
Confix Fin er en finkornet torrmortel spesielt beregnet til reparasjon, forsterkning og vedlikehold av betong i tynne sjikt (maks 10 mm).

Eksempler pa bruk:
• Limt påstøp og reparasjon med monolittisk binding
• Reparasjoner av betongdekker
• Støp av fall mot sluk og avrenninger
• Støp av mindre hulkiler
• Generell reparasjon av betongkonstruksjoner
Se PDB og SDS for utfyllende info.

Dokumenter