SV - Løs Leca 4-10mm - 400 kg.sk.

Varenr.:
1025515
SV = Skaffevare. Lett tilslagsmateriale for virker jordforbedrende med drenerende egenskaper.
Leveres i storsekk 1m3
EAN
7040021016003

Dokumenter