SV - Isoblokk 35 ublokk (36)

Varenr.:
1025167

SV = Skaffevare.

Nytt og forbedret Leca Isoblokk system erstatter eksisterende Leca Isoblokk 35 cm produkter. Nyheten har Lecas eget not og fjær system. Leca Lock. Produktene produseres med Leca LSX som gir lettere og sterkere blokker. Raskere, enklere og bedre.

Byggesystemet Leca Isoblokk 35 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,137 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10 med god margin. System Leca Isoblokk 35 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

PRODUKTFORDELER:

·        Optimal varmeisolasjon

·        Robust, brannsikker og vedlikeholdsvennlig

·        Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken

Utførelse: https://leca.no/produkter/leca-blokker-leca-isoblokk/leca-isoblokk-35-cm-ny-2017/

Dokumenter