SV - HeyDi Trollkraft - sp. a 5kg.

Varenr.:
1431747

Hey'di Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk - opptil 9000 tonn/m2 som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Hey'di Trollkraft utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk..

Hey'di Trollkraft benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.
Se brukerveiledning, PDB og SDS for utfyllende info.

EAN
7054150002035

Dokumenter