SV - HeyDi Steinlim - 25 kg.sekk

Varenr.:
1431250
SV = Skaffevare. Hey'di Steinlim benyttes til liming og fuging av heller, kantstein, naturstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Steinlim kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3 - 20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Hey'di Steinlim kan tilsettes sand, inntil 50 % av tørrvekten (0 - 2 mm). Temperatur må være over 0 °C.
SV = Skaffevare.

Dokumenter