Nivåpinner for avret.masse - pk.a 50 stk.

Varenr.:
1140020
Nivåpinner til bruk på gulv til utlegging for avretningsmasser.
EAN
7026750012783