Protimeter Digital Mini

Varenr.:
1852215
Protimeter Digital Mini kan hjelpe fagfolk i byggebransjen, som f.eks. entreprenører,takstmenn,
boligbyggere og arkitekter. Mål fuktnivået i bygninger i nybygg og ombyggingsprosjekter.
For høye fuktnivåer i bygninger kan lede til forfall og forringing avkomponenter og dekorative
overflater. 

Dokumenter