SV - Dekklist av blikk enkel

Varenr.:
2010130
SV = Skaffevare.
Dekklist til Isodrenplatene

Fiks fukt og dreneringsproblemer i eldre kjellere og grunnmurer, kosteffektiv og varig.