Isodren Filterdukkappe 130 gr. 0,6x25 m.

Varenr.:
2010505

Til å dekke platene under bakken før tilbakefylling av masse.
NB! Les monteringsveiledningen.