SV - Sika Igolflex N - 25 kg.sp.

Varenr.:
1093070

Igolflex® er et 1-komponent elastisk tykkfilmsbelegg (pastaskonsistens) som benyttes på underjordiske betongkonstruksjoner. Igolflex® er produsert på basis av bitumen. Ved påføring på betong o.l. oppnås en permanent elastisk beskyttelse mot vann og normalt forekommende syrer og salter som finnes i jord.

SV= Skaffevare
Igolflex® kan med fordel også benyttes på grunnmursystemer av EPS o.l.

Igolflex® som lim, ca. 1 mm tørr filmtykkelse ved en påføring.

Igolflex® som tett beskyttende membran, ca. 1 mm tørr filmtykkelse ved en påføring.

Igolflex® som tett/diffusjonssperre, 1,5 - 2,0 mm tørr filmtykkelse ved to påføringer.

Igolflex® beskytter mot normalt forekommende fuktighet som konstruksjoner under bakkenivå påvirkes av:

 Horisontale (kulvert)og vertikale betongkonstruksjoner som skal tilbakefylles med jord.

 Generell beskyttelse av grunnmurer.

 Forsegling av isolering i prefabrikkerte betongelementer.

EAN
76312894213072

Dokumenter