Nordisk kalkforum

Vår ingeniør og produktsjeg Terje Sørås oppdaterte seg
med å delta på årets Nordisk kalkforum!
Forummet ble avholt i Visby, Gotland, på Uppsala Universitet.

Programmet: Program_aarsmoete_Kalkforum_2019.pdf

Trenger du info om bruk av kalkprodukter til rehabilitering eller annet?
Kontakt Terje Sørås!