rehabilitering av støpejerns-vindu samt bruk av linolje og linoljemaling

Gjennomført Kurs i rehabilitering av Støpejernsvindu
I uke 7 gjennomførte Betomur kurs i rehabilitering av støpejerns-vindu samt bruk av linolje og linoljemaling. Allaback har forenklet arbeidsprosessene ved at det er færre arbeidsoperasjoner og enkle produkt. Bl.a utføres malingen med samme produktet. Ikke behov for priming, grunn- og toppstrøk. Og kanskje best av alt den beste holdbarheten med produkter som kroppen liker!

Kurset var hos Allback i Ystad, Sverige. Fire firma(Malermester Knudsen As, Minde Snekkeri As, Gamle3Hus As og Murmester Thorli As) deltok med til sammen 7 personer i tillegg til Betomur sine ansatte Thomas og Terje.
Allback har lang erfaring med rehabilitering og nybygg av alt fra eneboliger til store europeiske slott.
For å få en god og bestandig løsning, så er en avhengig av et oljeprodukt som er renset riktig(«avslemmet») og ikke tilsatt løsemidler! Allback har den unike kunnskapen. Derfor oppnår en den beste bestandigheten!
Støpejernsvinduene ble først rengjort med en enkel elektrolyse prosess som er billig og kan utføres med utstyr som allerede finnes lokalt.
Etter et døgn er maling, vinduskitt og rust fjernet. Emnet skylles i en eddikløsning og tørkes med en gassflamme og konserveres med Allaback Kokt-Linolje. Dette gir en god rustbeskyttelse og grunnlag for videre behandling.
Glasset legges i Allback-Linoljekitt og punktlimes med en egenprodusert Schellack-lim(Varmes med en loddepistol).
Glasset er så klart for kitting og umiddelbart overmalt med Allback linoljemaling!
Det ble også gjennomgått hvor enkelt det er å reparere malteflater og kittfalser. Vi var også innom linolje sparkel og vox.

20190212_094045.jpg 20190212_095603.jpg

20190212_142754.jpg